Øland Jagtforening er aktiv på trækjagten med arealer direkte til Ulvedybet.

Øland Jagtforening, hjemmehørende i Jammerbugt Kommune, blev stiftet den 21. februar 1932 og har en  nærmest legendarisk fortid. 


Vi er beriget med nogle af Ølands bedste trækjagter som ikke alene gi'r os jagtmæssige oplevelser men, med Ulvedybet som nærmste nabo, desuden en mangforldighed af naturoplevelser.

Vore jagtarealer samt et par billeder fra områderne

Ulvedybet

Vesterby